Nieuwsarchief
/

Roel Gebben Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Roel Gebben Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Roel Gebben Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft donderdag 26 april twee personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in een volle raadzaal in het gemeentehuis te Buitenpost.

Eén van de twee was Roel Gebben. Tijdens de wielerevenementen in Surhuisterveen actief als vrijwilliger.

De heer Roelof Hendrik Gebben (roepnaam Roel) (geboren 4 april 1948 te Sleen) uit Buitenpost, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Roel Gebben is een actieve politievrijwilliger. Hij is betrokken en rechtschapen tijdens de vele uren die hij al gedurende 36 jaar in de vrijwillige politiediensten heeft gedraaid. Niet alleen in Friesland, maar ook in andere delen van Nederland. Zo was hij meerdere malen bij Prinsjesdag en andere grote evenementen in het land aan het werk. Dit vrijwilligerswerk deed hij vol overgave naast een reguliere drukke baan en zijn gezin. Als politievrijwilliger blinkt hij uit door zijn wetskennis en vooral door zijn professionele en persoonlijke manier van omgang met burgers. Hij was zich van zijn rol als handhaver van de wet, alsmede dienstbaar agent, terdege bewust. Ook zette hij het vak politievrijwilliger in de schijnwerpers en promoot dit vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld het geven van interviews in de lokale krant en het politievakblad.

Foto Gemeente Achtkarspelen - Op de foto in het midden Roel Gebben

Naast dit belangrijke werk voor de veiligheid in de lokale gemeenschap was de heer Gebben ook vele jaren bestuurlijk actief binnen de LOPV (Landelijke Organisatie voor Politievrijwilligers) in diverse gremia. Iedereen kent hem, want op menig vergadering was en is hij actief aanwezig. Vanaf medio jaren ’80 was de heer Gebben vertegenwoordiger van het Landelijk Overleg Reserve Gemeentepolitie (LORG) en in die hoedanigheid betrokken bij de belangenbehartiging van de politievrijwilligers. Van 1981 tot 2014 zat hij in het landelijke bestuur. In 1994 is het Landelijke Overleg Rijkspolitie (LOR) en de LORG gefuseerd tot de LOPV. Vanaf 1994 is de heer Gebben betrokken geweest bij de LOPV als voorzitter van het regiobestuur Friesland en als lid van het hoofdbestuur. In 2003 veranderde de structuur van de LOPV en werd de rol van het landelijke hoofdbestuur zwaarder. De LOPV zat in die periode in “zwaar weer”. Roel Gebben was destijds één van diegenen die de handen uit de mouwen heeft gestoken om de LOPV weer op de kaart te zetten. Dit was ook de tijd dat de heer Gebben het roer overnam in de regio’s Drenthe en Groningen en ook daar als aanspreekpunt voor het bestuur fungeerde. Roel Gebben is een drijvende kracht geweest gedurende de ingewikkelde tijd van regionalisering. In elke regio moest je het gevecht aangaan voor de rechten en plichten van politievrijwilligers. En de heer Gebben was een “vechter”, die ten strijde trok wanneer een korpsbeheerder/korpschef een besluit nam, dat negatief uitpakte voor de vrijwilligers.

Vast staat, dat de heer Roel Gebben zowel als politievrijwilliger als belangenbehartiger altijd erg actief is geweest. Dit betekent dat hij ook zijn rol als aanspreekpunt/coördinator voor de drie noordelijke provincies erg serieus nam. De werkzaamheden hiervoor beperkten zich zeker niet alleen tot de weekeinden, maar vonden ook plaats in de doordeweekse avonduren. Momenteel ziet de LOPV hem nog steeds op iedere landelijke bijeenkomst, waar die ook in ons land georganiseerd wordt. De heer Gebben is altijd betrokken en positief kritisch. En dat waardeert het bestuur van LOPV enorm.

Ook heeft de heer Gebben zich in de loop der jaren op vrijwillige basis ingezet voor het welzijn van de Protestantse gemeenschap te Buitenpost. De heer Gebben heeft verschillende functies vervuld op een zo breed mogelijk terrein. Ook voor kleinere klussen (hand- en spandiensten) was hij altijd bereid om zijn tijd en energie te steken in deze belangrijke tak van vrijwilligerswerk. Dit alles tot opbouw en versterking van de Protestantse gemeente. Daarvoor is de Protestantse gemeente de heer Gebben zeer erkentelijk.

 
Button