Nieuws
/

Centrumplan moet Surhuisterveen weer laten bruisen

Centrumplan moet Surhuisterveen weer laten bruisen

Het winkelhart van Surhuisterveen gaat op de schop, zodat het weer voor langere tijd vooruit kan.

Woensdag 22 januari wordt in Brasserie Kolkzicht tijdens een informatieavond vanaf 19.30 uur het definitief ontwerp gepresenteerd aan ondernemers, inwoners en andere belangstellenden.

Tijdens de informatieavond wordt een presentatie van het definitieve ontwerp gegeven. Na de presentatie is de mogelijkheid om vragen over het ontwerp te stellen. Hierna wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor de aanbesteding, die vlak voor de zomer staat gepland. De verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer starten en ongeveer een jaar zullen duren.

Blauwe zone

Naast het aanbrengen van nieuwe bestrating wordt een blauwe zone van 2 uur ingesteld, gedurende de openingstijden van de winkels. In de winkelstraat komen ook parkeerplekken te vervallen. Er komt een eenduidig straatbeeld van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden. Over het volledige gedeelte wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.

Als compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen komen er nieuwe aan de randen van het centrum. Met borden wordt de parkeerroute naar deze parkeerterreinen verbeterd. De heldere inrichting van het centrum en de nieuwe verkeersplannen met eenrichtingsverkeer maken meerdere evenementen mogelijk. Delen van de straat zijn bijvoorbeeld straks makkelijker af te sluiten.

Kabels en leidingen

De voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van kabels en leidingen zijn al gestart. In opdracht van Vitens wordt de bestaande waterleiding vervangen door aannemer Verkley. Deze vervanging zal in verschillende fases worden uitgevoerd en duren tot halverwege juni 2020.

In het definitieve ontwerp is ook gekeken naar de invulling van de bestaande bomen. De kwaliteit van bepaalde bomen in combinatie met het vervangen van kabels en leidingen heeft ertoe geleid dat alle bestaande bomen in het centrum worden gekapt. Hiervoor komen nieuwe bomen in de plaats. De bomen worden eerst gekapt tot 2 meter boven de grond. Dit is nodig om de energie van de bestaande wortel op te vangen in de stam, zodat ze niet de bestrating omhoog drukken. De vergunning hiervoor is afgegeven en de bomen worden eind januari gekapt.

Winkelhart op de schop

De regio Noordoost Fryslân krijgt de komende jaren te maken met krimp en verschillende voorzieningen in met name de kleinere dorpen komen onder druk te staan. Ook de traditionele functie van een regionaal winkelcentrum is aan het veranderen, vooral door de toename van het online winkelen. Daarnaast worden door de consument andere eisen gesteld aan het centrum, de winkels en het aanbod. Ook de manier waarop mensen het centrum vinden en bezoeken verandert.

Het centrumplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen. De werkgroep heeft al in 2018 een visie opgesteld, waarbij ook goed is geluisterd naar belanghebbende organisaties, zoals het Wielercomité Surhuisterveen. Die visie is vastgesteld door alle partijen en vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarbij is gestreefd naar een centrum met een prettig verblijfsklimaat, goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid en een aantrekkelijk winkelaanbod.

Auto dominant

Surhuisterveen is een regionaal centrum voor een groot gebied, dankzij een in verhouding groot winkelcentrum, een breed winkelaanbod en meerdere grote supermarkten. Er is een duidelijk belang bij een zo goed mogelijk bereikbaar centrum. Volgens de plannenmakers komt dat nu vooral tot uiting in de dominante aanwezigheid van de auto. Op dit moment is er geen parkeerregeling van kracht in Surhuisterveen en dus mag overal gratis en zonder beperking geparkeerd worden.

De routes naar de parkeerterreinen zijn echter niet helder en logisch en de automobilist krijgt geen goede informatie over de mogelijkheden. Een beter verwijssysteem met een duidelijker parkeerroute moet automobilisten sneller naar de goede parkeerplaats brengen. Op alle grote parkeerterreinen komen op termijn oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's. Om langparkeerders naar de grotere parkeerterreinen te verwijzen wordt aan de Kolk en de Dellen een blauwe zone ingesteld tijdens winkeltijden. Daardoor ontstaat meer doorstroming in de winkelstraat en meer ruimte voor mensen die snel een boodschap willen doen.

Erfachtig

De looproutes van parkeren naar het centrum worden uitnodigender, herkenbaarder en sluiten aan bij de beleving van de winkelstraat, die een echt verblijfsgebied moet worden. De straat krijgt een erfachtige inrichting, met meer aandacht en ruimte voor de voetganger. Ook de fietser krijgt meer ruimte in de winkelstraat, dankzij het eenrichtingsverkeer. Bovendien komen er fietsenstallingen bij op een aantal populaire plaatsen in het centrum. Ook komt er een oplaadplek voor het snel groeiende aantal e-bikes.

Jong en oud moeten zich in het centrum veilig kunnen verplaatsen. Er wordt speciale aandacht besteed aan de conflicten tussen langzaam en snelverkeer bij de entrees van het winkelgebied. Ook moeten eenzijdige ongevallen door obstakels en oneffenheden worden voorkomen. Bij de keuze voor de nieuwe bestrating wordt vooral gelet op de vlakheid (goten) en stroefheid (klinkers). Ook de paaltjes en verzinkte bollen die er nu nog zijn moeten zoveel mogelijk verdwijnen om valpartijen te voorkomen. Omdat die paaltjes nu vooral zijn geplaatst om ongewenst parkeren of inrijden te voorkomen, moet daar in de toekomst op worden gelet door de politie.

 
Button