Nieuwsarchief
/

50 jaar geleden: Phoenix-Rijwielen gaat dicht - sponsor Ronde Surhuisterveen

50 jaar geleden: Phoenix-Rijwielen gaat dicht - sponsor Ronde Surhuisterveen

50 jaar geleden: Phoenix-Rijwielen gaat dicht - sponsor Ronde Surhuisterveen

Phoenix Rijwielen uit Leeuwarden was in het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw een belangrijke sponsor van de Ronde van Surhuisterveen. De renners streden in de GP Phoenix om de hoofdprijs, een sportfiets of een dames- of herenfiets naar keuze. De fiets was beschikbaar gesteld door de directie van de rijwielfabriek. Agent van deze bekende fabriek voor Surhuisterveen en omstreken was de firma Evert Hoekstra, De Kolk in Surhuisterveen.
Zowel in 1955 als in 1956 was Jan Bloetjes uit Alkmaar de winnaar van de Ronde van Surhuisterveen.

Vandaag, donderdag 14 mei 2020, besteedde de Leeuwarder Courant in haar rubriek 50 Jaar geleden aandacht aan de sluiting van de fabriek.

50 jaar geleden: Phoenix rijwielen gaat dicht

De in Groningen gevestigde NV Rijwielindustrie Phoenix-Fongers-Germaan (PFG) zal sluiten, vermoedelijk per 1 september a.s.

Produktie en verkoop zullen worden overgenomen door Batavus in Heerenveen. Het bestuur van Phoenix-Fongers-Germaan heeft besloten de produktie te stoppen doordat de rentabiliteit steeds verder was teruggelopen. De winstmarges werden steeds kleiner ten gevolge van kostenstijgingen en scherpere concurrentie. In een communiqué zeggen de besturen van Phoenix-Fongers-Germaan en van Batavus, dat het overnemen van de produktie door Batavus een belangrijke stap in de richting van de noodzakelijke bundeling van krachten in de Nederlandse rijwielindustrie betekent.

Concentratie van verkoop en produktie wordt bij gescheiden vestigingen niet goed mogelijk geacht en daarom neemt Batavus de produktie en de verkoop over. Verwacht wordt dat het Heerenveense bedrijf nu ook de positie op de exportmarkten belangrijk sterker zal kunnen maken. De merken blijven bestaan.
Batavus is, zoals bekend, vorig jaar opgegaan in het Anker-concern. In september 1969 werd al de’ produktie en verkoop overgenomen van De Magneet in Meppel. Het oorspronkelijk in Leeuwarden gevestigde bedrijf van Phoenix is een jaar of tien geleden samengegaan met Fongers in Groningen en De Germaan in Meppel. De produktie werd geconcentreerd in Groningen waar de jaarproduktie op ongeveer 50.000 fietsen lag. Batavus heeft eerder een fusie aangegaan met de Gazelle-rijwielfabriek, maar deze liep na korte tijd op een mislukking uit.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.
Bron: LC.nl

 
Button