Fries Fiets Archief

Sinds 1960 is Martinus Jongsma, geboren op 30 juni 1944 te Boelenslaan, betrokken bij het cyclisme. Vanaf dat moment scheef hij een aantal jaren verslagen van wielerwedstrijden voor het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, De Feanster en de Friese Koerier. Maar in 1979 raakte hij pas echt besmet met de wielerbacil. Toen vroeg Joop Atsma hem om toe te treden tot het Wielercomité in zijn woonplaats Surhuisterven. Zodoende stond hij aan de wieg van de "Profronde van Surhuisterveen", het jaarlijks terugkerend criterium voor beroepsrenners. Aanvankelijk als secretaris/penningmeester, later als voorzitter. Uit hoofde van die functie was hij ondermeer belast met het contracteren van de renners. In 1985 richtte hij samen met Joop Atsma de Stichting Friese Elfstedentocht voor Beroepsrenners op en men organiseerde vier edities van deze prestigieuze koers. Op 1 mei 1983 werd Jongsma lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie district Friesland. Als opvolger van Margriet Zwart-Abee werd hij secretaris. Ruim een jaar later werd hij, toen Joop Atsma hoofdbestuurslid van de KNWU werd, voorzitter. Per 1 januari 1988 werd hij benoemd tot consul van de KNWU in Friesland en dat bleef hij, met een onderbreking van twee jaar, tot heden. Intussen was hij nog een jaar districtsvoorzitter en enige tijd interim-penningmeester van de KNWU in Friesland. In 1984 behaalde Jongsma zijn jurydiploma, maar toen hij werd benoemd tot consul werd die activiteit op een zacht pitje gezet. Ingaande 1998 werd hij door het Hoofdbestuur van de KNWU tevens benoemd tot (interim) consul van het district Groningen.


In deze website zijn de uitslagen opgenomen van nagenoeg alle wedstrijden die sinds 1869 in Friesland zijn gehouden. 'Wilde' wedstrijden, club- en interclubwedstrijden, criteriums, tijdritten, wegwedstrijden, baanwedstrijden en wedstrijden op de hometrainer. Ook zijn alle kampioenschappen van het noorden en van Friesland opgenomen, ook al werden deze buiten de provincie­grenzen georganiseerd. Veel dank is verschuldigd aan Foppe de Vries, die de uitslagen vanaf 1968 heeft bijgehouden en zodoende aanvullende informatie kon verstrekken. Desondanks bleek het een moeilijke opgave om alle wedstrijden achteraf op te sporen, zodat niet ingestaan kan worden voor volledigheid. Ik ging echter door waar anderen ophielden, zodat zeker 99 % van alle wedstrijden zijn vermeld. Vanaf 1 mei 1968, toen Friesland vier clubs telde, zijn de trainingswedstrijden e.d. niet meer opgenomen. Ook jeugdwedstrijden zijn buiten beschouwing gelaten.


De samensteller, 
Martinus Jongsma

Surhuisterveen

>> Fries Fiets Archief 

 
Button