Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Privacy & cookie policy

Stichting Wielercomité Surhuisterveen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Daarom informeren wij u graag volledig. Wij verwerken uw gegevens conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens?
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze acties, producten en/of diensten is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Nieuwsbrief?
Onze nieuwsbrief ontvangt u wanneer u zich daarvoor expliciet heeft aangemeld en zelf bevestigd heeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link om u eenvoudig uit te schrijven. Onze sponsors sturen wij een digitaal sponsorbulletin met voor hen specifieke en relevante informatie.

Bescherming van gegevens?
Stichting Wielercomité Surhuisterveen doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP-adressen?
Onze webserver verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden op een netwerk of op het internet heeft iedere computer een uniek nummer nodig. U kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met alleen het IP-adres. 

Cookies?
Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Een Cookie ondersteund bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens. Tijdens het bezoek aan deze website wordt deze Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert. 

Links?
Onze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Wielercomité Surhuisterveen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Aanpassen privacy & cookies?
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy & cookie policy aan te passen. Deze privacy & cookie policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie policy.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacy & cookie policy , dan kunt u deze stellen via info@wielrennensurhuisterveen.nl.

Sterc Internet & Marketing

Contact

Stichting Wielercomité Surhuisterveen
P/a Torenvalk 58A
9231 KR Surhuisterveen

T: 06-19945476 (bij geen gehoor mailen s.v.p.)
E: info@wielrennensurhuisterveen.nl

Kvk: 41001739