Nieuwsarchief
/

Werkzaamheden centrum Surhuisterveen van start

Werkzaamheden centrum Surhuisterveen van start

 

Op de foto v.l.n.r. Hidde van der Galiën van aannemer Witteveen, wethouder Max de Haan, Abbe Borger van H&I, Jasper Bergsma namens de werkgroep, Henk Veenstra van Plaatselijk Belang en wethouder Harjan Bruining. – foto @gemeenteachtkarspelen

Maandag 28 september werd het startsein gegeven voor de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen. Het winkelhart gaat op de schop zodat het weer voor langere tijd vooruit kan.

‘Surhuisterveen is een bruisend dorp. Daar hoort een aantrekkelijk, functioneel en veilig centrum bij’, aldus wethouder Harjan Bruining die samen met collega wethouder Max de Haan, aannemer Witteveen, ondernemersvereniging H&I en Plaatselijk Belang de werkzaamheden aftrapte.

Uitvoering in fasen

Foto BDA

Begin dit jaar is het voorbereidende werk al gedaan. Kabels en leidingen in De Kolk en De Dellen werden vervangen en bomen zijn gekapt. ‘Het is mooi dat 2 jaar na de eerste plannen de schep de grond in gaat,’ zegt wethouder Max de Haan. Aannemer Witteveen voert de werkzaamheden gefaseerd uit om zo de bereikbaarheid van de ondernemers te waarborgen. De eerste fase is vanaf de Gedempte Vaart richting de Groningerstraat. Een week later wordt ook gestart met de werkzaamheden in het loopgebied tussen terStal en It Stee. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar 2021 klaar.

Centrumplan Surhuisterveen

Er komt nieuwe bestrating en het straatbeeld van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden wordt eenduidig. Over het volledige gedeelte wordt eenrichtingsverkeer ingesteld en er komt een blauwe zone. Hierdoor komt er meer doorstroming en dus meer parkeergelegenheid voor winkelend publiek. In de winkelstraat komen parkeerplekken te vervallen. Deze worden aan de randen van het centrum gecompenseerd. Door het aanbrengen van bebording wordt de parkeerroute naar deze parkeerterreinen verbeterd. Om de sfeer te verbeteren wordt meer beplanting aangebracht en het verblijfsgebied geoptimaliseerd.

Het centrumplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen.

Alle informatie over het project is terug te vinden op www.centrumplan-surhuisterveen.nl.

Tekst gemeente Achtkarsplen

 
Button