Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Historische fiets- en wandelpaden worden in ere hersteld

19-04-2017

De Vereniging van Plaatselijk Belang Surhuisterveen heeft het initiatief genomen om de historische wandel- en fietspaden in de gemeente Achtkarspelen in ere te herstellen gezamenlijk op te pakken. Alle dorpen staan positief tegenover dit initiatief. In december jl. heeft ieder dorp op een gemeentelijke bijeenkomst een overzichtstekening van bekende paden binnen de gemeentegrenzen en rondom het eigen dorp ontvangen.

De dorpen zullen deze tekeningen presenteren op hun jaarvergadering en aan hun leden bekend maken wat de ambities vanuit het dorp zijn. Nog niet op tekening staande wandel- en fietspaden kunnen worden ingebracht door de bevolking. Met deze lokale inbreng en kennis zal getracht worden om een compleet historisch padenplan bij de gemeente te presenteren.

.