Nieuwsarchief
/

Bedrijventerrein Lauwerskwartier 2 volop in ontwikkeling

Bedrijventerrein Lauwerskwartier 2 volop in ontwikkeling

Bedrijventerrein Lauwerskwartier 2 volop in ontwikkeling

Er wordt op dit moment volop gewerkt aan de ontwikkeling van de 2e fase van bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. De uitbreiding omvat zo’n 4 hectare aan de zuidwest kant van bedrijventerrein Lauwerskwartier 1 richting de Warreboslaan. Van de 11 beschikbare kavels werden de laatste drie verloot. Hiervoor waren 29 gegadigden. Rond half maart, als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de bouwrijpe grond overgedragen aan de ondernemers, die vervolgens aan de slag kunnen met hun nieuwbouw.

Waterbuffers

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitbreiding van het bedrijventerrein is de watercapaciteit. Met de uitbreiding van het Lauwerskwartier komt er extra verhard oppervlak bij. Dat betekent dat er minder grondoppervlak overblijft voor het opnemen van regenwater. Hierdoor krijgen bestaande watergangen, zoals sloten, meer water te verwerken en dat kan leiden tot wateroverlast in de omgeving. ‘Om dat te voorkomen, compenseert de gemeente het verhard oppervlak met extra waterberging in het projectgebied,’ vertelt wethouder Max de Haan. ‘In goede samenwerking met Wetterskip Fryslân is de vereiste watercompensatie van 10% behaald.’ Bestaande sloten worden verbreed en er worden waterbuffers aangelegd aan de zuidwestelijke kant en noordoostelijke kant. Op de zuidwestelijke kant wordt de waterbuffer uitgevoerd met het ‘plas-dras’ principe.

Tweede ontsluiting Lauwerskwartier

Ook komt er een tweede ontsluiting op de Skieding, de verbindingsweg tussen Surhuisterveen en de A7, waardoor de verkeersdruk op de Groningerstraat bij Surhuisterveen afneemt. De ontsluiting, op de nog aan te leggen ovonde, komt ter hoogte van de Heidelaan-Wildveld.

Zowel op bedrijventerrein De Lauwers als op bedrijventerrein Lauwerskwartier zijn alle kavels uitgegeven.

 
Button