WELKOM

Begin deze eeuw schreef de befaamde George J.M. Hogenkamp in het Bondsorgaan "De Fiets" dat Deventer de bakermat van het wiel­rennen in Nederland is. Daar werd immers, als eerste in Nederland, in 1872 de velocipède-club "Immer Weiter" opge­richt.

Niets is echter minder waar!  Al in 1863 werd er in Friesland gefietst. Twee Workumer smeden reden toen om het hardst in een rit tussen Workum en Bolsward op een door hen, aan de hand van door Heger vissers uit Engeland meegesmokkelde ontwerpen, vervaardigde drie­wielige vélo­cipède. Maar op 19 september 1869 begon het pas echt. Te Oudebildtzijl werd de eerste 'officiële' wedstrijd georganiseerd door kastelein F. du Houx. En toen op 12 mei 1874 de Leeuwarder Velo­cipède-Club werd opge­richt was wielrennen niet meer weg te denken uit de Friese samenle­ving. De eerste echte officiële ANWB-wedstrijd werd gehouden op 14 juli 1886 te Harlingen.

Met de wedstrijden op de weg zou het echter niet goed gaan. Op 10 februari 1905 werd de Motor- en Rijwielwet vastgesteld, die het organiseren van wedstrijden op de weg verbood. Pas in de jaren dertig bloeide de wielersport in Friesland weer op door de komst van wielerbanen in Leeuwarden en Donkerbroek.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen de wet werd veranderd, nam de wielersport in onze provincie een steeds grote­re vlucht. Vooral toen in de periode 1964-1966 Tiemen Groen uit Follega triomfen oogstte, zat de wielersport vast in het zadel. In nagenoeg elke plaats van enige omvang werd wel een wielerwedstrijd georganiseerd, vaak be­zocht door duizenden bezoekers. Het wielrennen was, met voetbal, schaatsenrijden en kaatsen, een echte volkssport geworden.

In deze website zijn de uitslagen opgenomen van nagenoeg alle wedstrijden die sinds 1869 in Friesland zijn gehouden. 'Wilde' wedstrijden, club- en interclubwedstrijden, criteriums, tijdritten, wegwedstrijden, baanwedstrijden en wedstrijden op de hometrainer. Ook zijn alle kampioenschappen van het noorden en van Friesland opgenomen, ook al werden deze buiten de provincie­grenzen georganiseerd. Veel dank is verschuldigd aan Foppe de Vries, die de uitslagen vanaf 1968 heeft bijgehouden en zodoende aanvullende informatie kon verstrekken. Desondanks bleek het een moeilijke opgave om alle wedstrijden achteraf op te sporen, zodat niet ingestaan kan worden voor volledigheid. Ik ging echter door waar anderen ophielden, zodat zeker 99 % van alle wedstrijden zijn vermeld. Vanaf 1 mei 1968, toen Friesland vier clubs telde, zijn de trainingswedstrijden e.d. niet meer opgenomen. Ook jeugdwedstrijden zijn buiten beschouwing gelaten.

De samensteller,
Martinus Jongsma

Surhuisterveen