PLAATS VAN DE WEDSTRIJD

ACHLUM
ADUARD
AKKERWOUDE
AKKRUM
ANJUM
ANTWERPEN
APELDOORN
APPELSCHA
ARUM
ASSEN
AUGUSTINUSGA
BAARD
BAKKEVEEN
BALK
BALLUM
BEETGUM
BEETGUMERMOLEN
BEETS
BEETSTERZWAAG
BERGUM
BERLIKUM
BOLSWARD
BOZUM
BRANTGUM
BRITSUM
BRUSSEL
BUINEN
BUITENPOST
BURGUM
BURGWERD
BURUM
DAMWOUDE
DEERSUM
DEINUM
DELFSTRAHUIZEN
DELFZIJL
DOKKUM
DONGJUM
DONKERBROEK
DRACHTEN
DRACHTSTERCOMPAGNIE
DRAGTEN
DRIESUM
DROGEHAM
DRONRIJP
DWINGELO
ECHTEN
ECHTENERBRUG
EDE
EE
EEN
EENRUM
EESTRUM
EEXT
EMMELOORD
EMMEN
EMMER-COMPASCUUM
ENGELBERT
ENGELUM
ENSCHEDE
FERWOUDE
FINSTERWOLDE
FOLSGARE
FRANEKER
GAAST
GARIJP
GERKESKLOOSTER
GIEKERK
GIETEN
GIETERVEEN
GIJSSELTE
GOENGA
GORREDIJK
GOUTUM
GRONINGEN
GROOT
GROU
GROUW
HALLUM
HARDEGARIJP
HARICH
HARKEMA
HARKEMA-OPEINDE
HARLINGEN
HASKERVEENPOLDER
HAULERWIJK
HEERENVEEN
HEMELUM
HEMRIK
HIJDAARD
HOLLUM
HOLWERD
HOMMERTS
HOOGKERK
HOUTIGEHAGE
HURDEGARYP
IDSKENHUIZEN
IJLST
JISTRUM
JOURE
JUBBEGA
KAMPEN
KLOOSTERBUREN
KNIJPE
KOLLUM
KOLLUMERZWAAG
KOOTSTERMOLEN
KOOTSTERTILLE
KORNHORN
KORNWERDERZAND
KOUDUM
LANGEZWAAG
LANGWEER
LEEUWARDEN
LEMMER
LOPPERSUM
LUINJEBERD
MAASTRICHT
MAKKINGA
MAKKUM
MANTGUM
MARRUM
MARSSUM
MENALDUM
METSLAWIER
MIDSLAND
MOLKWERUM
MURMERWOUDE
MUSSELKANAAL
NES
NES-BUREN
NIEUWEBRUG
NIEUWEHORNE
NIEUWESCHANS
NIJ
NIJEGA
NIJEHASKE
NIJLAND
NIJMEGEN
NIJVERDAL
NOARDBURGUM
NOORDBERGUM
NOORDERHOGEBRUG
NOORDHORN
NOORDWOLDE
OLDEBERKOOP
OLDEHOLTPADE
OOSTEREND
OOSTERLITTENS
OOSTERMEER
OOSTERWOLDE
OPENDE
OPPENHUIZEN
ORANJEWOUD
OUDE
OUDEBILDTZIJL
OUDEGA
OUDEHASKE
OUDEMIRDUM
OUDESCHOOT
PEPERGA
PIETERSBIERUM
PINGJUM
RAUWERD
REDUZUM
REITSUM
RIED
RIJS
RINSUMAGEEST
ROODHUIS
ROORDAHUIZUM
ROTSTERGAAST
ROTTEVALLE
RUINEN
SAASVELD
SAPPEMEER
SCHERPENZEEL
SCHIERMONNIKOOG
SELLINGEN
SINTJOHANNESGA
SINT-ANNAPAROCHIE
SINT-ANNA-PAROCHIE
SINT-JACOBIPAROCHIE
SINT-JACOBI-PAROCHIE
SINT-NICOLAASGA
SLEEN
SLOTEN
SNEEK
STAVOREN
STEENTIL
STIENS
SUAMEER
SUAWOUDE
SURHUISTERVEEN
TERBAND
TERNAARD
TERWISPEL
TERZOOL
TER-APEL
TER-IDZARD
TIJNJE
TIRNS
TJALLEBERD
TJUMMARUM
TWIJZEL
TWIJZELERHEIDE
URETERP
USQUERT
VEENDAM
VEENWOUDEN
VEGELINSOORD
VOORTHUIZEN
VRIES
VROUWEN-PAROCHIE
WANSWERD
WARGA
WARNS
WARTENA
WESTERGEEST
WEST-TERSCHELLING
WIER
WIJNJEWOUDE
WILDERVANK
WINSCHOTEN
WIRDUM
WITMARSUM
WOLVEGA
WOMMELS
WORKUM
WOUDSEND
ZUIDWOLDE
ZWAAGWESTEINDE
ZWOLLE
'T-EER