JAN TJERK OREEL

Jan Oreel werd geboren op 16 december 1838 te Ureterp, maar verhuisde later naar Sint Annaparochie. Hij was actief van 1867 tot 1873 en kan beschouwd worden als de eerste beroepsrenner van Nederland op de houten vélocipède. Oreel kwam in 1966 in aanraking met het wielrijden toen hij reparaties uitvoerde aan een van de eerste vélocopèdes van ons land. Daarna bouwde hij de machine na. Dat gaf de stoot tot de vélocipède-fabricage in Friesland. Spoedig daarna werden de eerste wedstrijden georganiseerd, waarvan Oreel er enkele won. Eerste prijzen werden gewonnen te Franeker, Beetgum, Wier, Suameer, Hallum, Warga, Sint Jacobiparochie en in verschillende andere Friese dorpen. Later vestigde Jan Oreel zich in Amsterdam.